ชื่อ - สกุล

บาทหลวง วรพจน์ วิสิฐนนทชัย

วัน เดือน ปี เกิด

24 กันยายน 1973

วันเดือนปีบวช

15 พฤษภาคม 2005

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร สามพราน

ที่อยู่

วัดนักบุญเปโตร สามพราน
20 ม.3 ซ.วัดโรมัน ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

เบอร์โทรศัพท์

0-3428-7630 ถึง 1, 0-3429-2140 ถึง 3 (พระสงฆ์)

เบอร์โทรสาร

0-3438-5900

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด