ชื่อ - สกุล

บาทหลวงเปโตร ธนากร เลาหบุตร

วัน เดือน ปี เกิด

4 ธันวาคม 1969

วันเดือนปีบวช

1 กุมภาพันธ์ 1997

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนา

ที่อยู่

วัดนักบุญเปาโล บ้านนา
303 ม.3 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา
อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110

เบอร์โทรศัพท์

0-3738-1019, 0-3732-3942, 0-3738-1021

เบอร์โทรสาร

0-3738-1019

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด