ชื่อ - สกุล

บาทหลวงมาร์ติน อนุศักดิ์ กิจบำรุง

วัน เดือน ปี เกิด

9 พฤศจิกายน 1967

วันเดือนปีบวช

26 พฤษภาคม 1996

ตำแหน่ง

ช่วยงานสังฆมณฑลเชียงใหม่

ที่อยู่

-

เบอร์โทรศัพท์

-

เบอร์โทรสาร

-

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด