ชื่อ - สกุล

บาทหลวงเบเนดิก ถนอมศักดิ์ เลื่อนประไพ

วัน เดือน ปี เกิด

14 มีนาคม 1964

วันเดือนปีบวช

30 พฤษภาคม 1993

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขาคาร์แมล
สองพี่น้อง

ที่อยู่

วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล (สองพี่น้อง)
14 ม. 4 ต.ต้นตาล
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110

เบอร์โทรศัพท์

0-3554-2608

เบอร์โทรสาร

0-3554-2609

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด