ชื่อ - สกุล

บาทหลวงยอแซฟ ธีระ กิจบำรุง

วัน เดิอน ปี เกิด

13 มิถุนายน 1962

วันเดือนปีบวช

7 มิถุนายน 1992

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น

ที่อยู่

วัดเซนต์จอห์น
1110/9 ถ.พหลโยธิน ห้าแยกลาดพร้าว ซ.2
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์

0-2938-7783, 0-2513-7164

เบอร์โทรสาร

0-2938-7784

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด