ชื่อ - สกุล

บาทหลวงยอแซฟ สุรนันท์ กวยมงคล

วัน เดือน ปี เกิด

21 พฤศจิกายน 1960

วันเดือนปีบวช

3  มิถุนายน 1990

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด

ที่อยู่

วัดนักบุญยวง บัปติสตา (เจ้าเจ็ด)
5 ม.6 ต.บ้านแถว
อ. เสนา จ. พระนครศรีอยุธยา 13110

เบอร์โทรศัพท์

0-3521-7138 ต่อ 9, 0-3521-7139

เบอร์โทรสาร

0-3520-1971

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด