ชื่อ - สกุล

บาทหลวงนิโคลาส ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย

วัน เดือน ปี เกิด

15 พฤศจิกายน 1954

วันเดือนปีบวช

11 พฤษภาคม 1984

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่

ที่อยู่

วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่
3 ม.1 ต.ไม้ตรา อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา 13190

เบอร์โทรศัพท์

0-3574-1051 ถึง 2

เบอร์โทรสาร

0-3574-1051

ประวัติคุณพ่อนิโคลาส ศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด