ชื่อ - สกุล

บาทหลวงเปโตร วิทยา แก้วแหวน

วัน เดือน ปี เกิด

7 กุมภาพันธ์ 1955

วันเดือนปีบวช

7 มิถุนายน 1981

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดมารีย์สมภพ บ้านแพน
และวัดนักบุญคลารา เดิมบางนางบวช

ที่อยู่

วัดมารีย์สมภพ
ฆ. 10/1 ถ.ธรรมสิทธิ์เสนา ต.เสนา
อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

เบอร์โทรศัพท์

0-3521-6544

เบอร์โทรสาร

0-3520-3202

ประวัติคุณพ่อเปโตร วิทยา แก้วแหวน

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด