ชื่อ - สกุล

บาทหลวงหลุยส์ ธนันชัย กิจสมัคร

วัน เดือน ปี เกิด

5 กุมภาพันธ์ 1953

วันเดือนปีบวช

7 มิถุนายน 1981

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดเซนต์แอนโทนี แปดริ้ว

ที่อยู่

วัดเซนต์แอนโทนี
129 ถ.สรรค์ประศาสน์  ต.หน้าเมือง
อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 24000

เบอร์โทรศัพท์

0-3851-2015

เบอร์โทรสาร

0-3881-8158

ประวัติคุณพ่อหลุยส์ ธนันชัย กิจสมัคร

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด