ชื่อ - สกุล

บาทหลวงยอห์น ชัยยะ กิจสวัสดิ์

วัน เดือน ปี เกิด

6 มีนาคม 1954

วันเดือนปีบวช

3 สิงหาคม 1980

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว

ที่อยู่

วัดแม่พระกุหลาบทิพย์
3 ซ.ลาดพร้าว 124 แขวงวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เบอร์โทรศัพท์

0-2539-4211,0-2539-4263

เบอร์โทรสาร

0-2514-0503

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด