ชื่อ - สกุล

บาทหลวงยอห์น ไพริน เกิดสมุทร

วัน เดือน ปี เกิด

24 มกราคม 1951

วันเดือนปีบวช

3 สิงหาคม 1980

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน

ที่อยู่

วัดพระตรีเอกภาพ หนองหิน
27 ม.13 ต.โพรงมะเดื่อ
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์

0-3438-7060

เบอร์โทรสาร

0-3437-8339

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด