ชื่อ - สกุล

บาทหลวงยอห์น ไพฑูรย์ หอมจินดา

วัน เดือน ปี เกิด

11 กรกฎาคม 1951

วันเดือนปีบวช

10 ธันวาคม 1978

ตำแหน่ง

เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์

ที่อยู่

วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์
1318 ซ.วานิช 2 ถ.โยธา
แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพมหานคร 10100

เบอร์โทรศัพท์

0-2266-4849,-0-2236-2727

เบอร์โทรสาร

0-2639-4018

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด