ชื่อ - สกุล

บาทหลวงเปโตร บัญชา ศรีประมงค์

วัน เดือน ปี เกิด

1 พฤษภาคม 1939

วันเดือนปีบวช

11 ธันวาคม 1967

ตำแหน่ง

ครบเกษียณ

ที่อยู่

บ้านอับราฮัม
2/4  ม.6  ถ.เพชรเกษม
ต.ท่าข้าม  อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73110

เบอร์โทรศัพท์

0-2429-0124 ถึง 33

เบอร์โทรสาร

0-2429-0120

หน้าหลักหน้ารวมอ่านทั้งหมด