หน้าหลักเช็คเมลล์ติดต่อเราสมุดเยี่ยมลิงค์คาทอลิกแผนผังเวบไซด์

ค้นหาข้อมูล :

ที่อยู่ : 80/504 ก.ม.3 ซ.30 หมู่บ้านทิพวัล 1 ถ.เทพารักษ์     ต.บางเมือง  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 10270

0-87018-2874

 

 

-

 

 

เจ้าอาวาส : คุณพ่ออภิเดช สุภาจักร์
ติดต่ดที่วัดพระกุมารเยซู

 

 

-

 

 

หน้าหลักอ่านทั้งหมดหน้ารวม