วัดนักบุญเทเรซา หน้าโคก

28 ม.5 ต.หน้าโคก อ.ผักไห่
จ.พระนครศรีอยุธยา 13120
----------------------------------------------------------------

035-794314

ตารางมิสซา

035-794083

แผนที่การเดินทาง

รูปวัด   800x600 1024 x768

บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์ อนุรัตน์ ณ สงขลา


คริสตังแรกๆ  ที่บ้านหน้าโคก  ย้ายมาจากเจ้าเจ็ดบ้าง จากบ้านปลายนาบ้าง จากสามเสนหรือจากบ้านแป้งบ้าง  คุณพ่อแบส์แรสต์ได้ รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสที่วัดบ้านปลายนาและวัดเจ้าเจ็ดในปี ค.ศ. 1919  เมื่อท่านเดินทางไปแพร่ธรรมตามหมู่บ้านต่างๆ      รวมทั้งที่  หน้าโคกด้วย ท่านพบว่ามีคริสตังหลายคนที่แต่งงานไม่เรียบร้อย  พวกเด็กๆก็ไม่ได้รับศีลล้างบาปและเรียน คำสอน    ท่านกลัวพวกเขาจะทิ้ง  วัดและเสียความเชื่อในที่สุด จึงมาเยี่ยมพวกเขาและตัดสินใจที่จะสร้างวัดให้ ทำให้คริสตังเหล่านี้ดีใจมากและสัญญาว่าจะช่วยสร้างวัดด้วย  ท่านได้หาซื้อที่ดินที่เหมาะสมแปลงหนึ่ง อยู่ริมคลอง และให้คุณพ่อซีมอน ปลัดของท่านเป็นผู้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างวัด        โดยใช้้คริสตังที่หน้าโคกนั่นเองเป็นช่างไม้และแรงงาน

   วัดใหม่นี้สร้างเสร็จในปี 1920 พวกคริสตังที่หน้าโคกได้ช่วยกันถวายที่ดินแก่วัดอีกประมาณ 15 ไร่  ซึ่งต่อมาในปี 1924   คุ ณพ่อแบส์แรสต์ได้ให้คุณพ่อซีมอนสร้างบ้านพักซิสเตอร์และโรงเรียน 2 หลังวัดใหม่นี้ทำการเสกอย่างสง่าโดยพระสังฆราชแปร์รอสในวันที่ 25 สิงหาคม 1925และให้นักบุญเทเรซาแห่ง        พระกุ มารเยซูเป็นองค์อุปถัมภ์ ในเวลานั้นวัดหน้าโคกเป็นสาขาของวัดบ้านปลายนา

 คุณพ่อวันแดมเปตรีเจ้าอาวาสวัดบ้านปลายนาได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดหน้าโคกในวันที่ 26 กันยายน 1925 ท่านเป็นผ ู้เปิดบัญชีวัดของวัดหน้าโคก  ในวันแรกที่ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาส ส่วนบัญชีศีลศักดิ์สิทธิ์ก่อนหน้านั้นจดรวมอยู่ในบัญชีของวัดบ้านปลายนา คุณพ่อบรัวซาต์เป็นเจ้าอาวาสในระหว่างปี1926-1940  ท่านได้จัดสร้างหอระฆัง และซื้อระฆัง 3 ใบสำหรับวัด หน้าที่ดูแลอภิบาลคริสตังที่นี่ท่านมอบให้เป็นหน้าที่ของพ่อปลัด ในปี 1946 คุณพ่อโรเชอโร ปลัดของคุณพ่อบรัวซาต์เจ้าอาวาสในสมัยที่สองได้ร่วมมือกับสัตบุรุษช่วยกันจัดสร้างโรงเรียนขึ้น เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น มุงสังกะสี ให้ชื่อว่า โรง