วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

343/59 ม.7 พหลโยธิน แขวงคลองถนน
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
--------------------------------------------------------------------

0-2521-1408,0-2972-4989 ถึง 90

ตารางมิสซา

0-2972-4991

แผนที่การเดินทาง

รูปวัด   800x600   /   1024 x768

คุณพ่อโดเมนิโก โรดีกิเอโร O.M.I


เมื่อปี1960 มีคริสตังจากสะพานใหม่มาที่วัดกาลหว่าร์ ขอให้มีพระสงฆ์ไปเยี่ยมพวกเขาบ้าง ดังนั้นในปี  1961 เมื่อคุณพ่อแปร์เรย์ มาจากพิษณุโลก  คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดกาลหว่าร์ได้ขอให้คุณพ่อแปร์เรย์มาเยี่ยมคริสตังเหล่านี้ และได้ส่งครูคำสอนชาวจีนคนหนึ่งชื่ อชวงโคว มาสอนคำสอนเด็กๆซึ่งเป็นลูกคนจีนที่นั่น   ส่วนคุณพ่อแปร์เรย์ก็สอนคำสอนแก่เด็กที่อ่านภาษาไทยได้    การล้างบาปครั้งแรกกระทำในเดือนกันยายน 1961

 วันอาทิตย์ที่ 2 ในเทศกาลปาสกา  คุณพ่อแปร์เรย์ได้ทำมิสซาที่สะพานใหม่เป็นครั้งแรกที่บ้านคริสตังหลังหนึ่ง    ทุกๆวันอาทิตย์ กลุ่มคริสตชนจะมารวมกันเพื่อร่วมบูชามิสซา   ซึ่งต้องกระทำกันตามบ้านของสัตบุรุษ  เนื่องมาจากอุปสรรคของพาหนะและเวลาในการเดินทางของคุณพ่อ รวมไปถึงภาระหน้าที่ของคุณพ่อที่ต้องทำที่วัดกาลหว่าร์   ดังนั้นในวันสมโภชใหญ่ๆจึงต้องทำกันในตอนกลางวันของวันอาทิตย์ตลอดมา เพราะยังไม่มีวัดที่ถาวร   ทำให้งานอภิบาลสัตบุรุษเป็นงานที่ค่อนข้างลำบาก คุณพ่อแปร์เรย์ได้พยายามหาเช่าท ี่ดินหรืออย่างน้อยห้องแถวสักห้องหนึ่ง    เพื่อใช้เป็นโรงสวด    การริเริ่มตั้งวัดนี้ยากลำบากที่สุด  หลังจากได้เปลี่ยนสถานที่หลายต่อหลายครั้ง

ในปี 1971 ได้มีคริสตังผู้หนึ่งได้ถวายห้องแถวให้  1 ห้องคือคุณไชยันต์ เหลืองสร้อยทอง สำหรับใช้เป็นที่ประกอบพิธีมิสซา ในเวลาเ ดียวกันก็ได้เริ่มมีกลุ่มพลมารี ซึ่งช่วยสอนคำสอนเด็กๆด้วย  โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนคาทอลิก  ซึ่งเจ้าของก็อนุญาตด้วยความเต็มใจ

 ในปี  1972-1973ได้มีการสร้างตึกแถวหลังปัจจุบันพระอัครสังฆราช ยวง นิตโย ผู้ดำรงตำแหน่งต่อจากพระสังฆราชหลุยส์ โชแรง ได้ตัดสินใจซื้อตึกแถว 2 คูหาหลังปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นวัดและที่พักของพระสงฆ์ คุณพ่อแปร์เรย์  เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ต่อมาปลายปี 1974 คุณพ่อลังฟังต์ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสเป็นองค์ที่สอง     ในช่วงต้นๆนั้น  คุณพ่อแปร์เรย์ยังคงมาถวายมิสซาในวันอาทิตย์อยู่  เมื่อคุณพ่อลังฟังต์ได้เข้าประจำที่วัด  งานนอกของคุณพ่อคือการสอนภาษาฝรั่งเศสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คุณพ่อจึงยุ่งกับภารกิจอันนี้ไม่ใช่น้อย ในสมัยนี้เองที่สภาวัด เริ่มก่อตัวขึ้นควบคู่ไปกับกลุ่มเยาวชน

 ปี 1983-1984  คุณพ่อลออ สังขรัตน์    และคุณพ่อบัญชา ศรีประมงค์    ได้รับหน้าที่ดูแลวัดต่อจากคุณพ่อลังฟังต์   แต่คุณพ่อท ั้งสองมิได้มาประจำที่วัด มาถวายมิสซาเฉพาะในวันอาทิตย์   และวันฉลองบังคับ รวมทั้งสอนคำสอนบ้างในวันอาทิตย์

  • ในปี 1984 คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล ได้รับหน้าที่ดูแลวัดต่อมา  โดยมีคุณพ่อคริสเตียน จิลล์ เป็นเจ้าอาวาส  และในปี  1986 เมื่อคุณพ่อคริสเตียน จิลล์ ย้ายไปประจำที่ศูนย์ของคณะที่รังสิต
  • คุณพ่อปรีชา ธรรมนิยม เจ้าอาวาส(1986)
  • คุณพ่อเปาโล มีเชลี โดยมีคุณพ่อแฟรงคลิน มีราซอล และคุณพ่อเคลาดิโอ ช่วยงานอยู่ที่วัด
  • คุณพ่อประสงค์  วงษ์วิบูลย์สิน (1997 – 2000) ศึกษาต่อ
  • คุณพ่อเคลาดิโอ แบรตูซโซ  (2001- 2007) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส
  • คุณพ่อทศพร นารินรักษ์ O.M.I  เจ้าอาวาสองค์ -2008
  • คุณพ่อคุณพ่อบรูโน อาเรินส์ O.M.I. เจ้าอาวาส ปี 2008 - 29 เมษายน 2011 มีคุณพ่อพนศรี ทองคำ คณะ O.M.I.  ช่วยงานอภิบาล
  • คุณพ่อโดเมนิโก โรดีกิเอโร O.M.I  ( 30 เมษายน 2011 - ปัจจุบัน ) เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ องค์ปัจจุบัน

updateข้อมูลล่าสุด วันที่  20 พฤษภาคม 2011

หน้าหลักอ่านทั้งหมดหน้ารวม