เขต 1       เขต 2     เขต 3     เขต 4       เขต 5       เ ขต 6

 

 

วัดคอนเซ็ปชัญ

 

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

 

วัดแม่พระฟาติมา

 

 วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่

 

วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า รังสิต

 

วัดพระแม่มหาการุณย์ เมืองนนท์

 

วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น

 

วัดเซนต์จอห์น

 

วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี

 

วัดแม่พระกุหลาบทิพย์

 

 

วัดมารีสวรรค์ ดอนเมือง

หน้าหลักอ่านทั้งหมดหน้ารวม