ครบรอบ 10 ปี เว็บไซต์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

โครงการจัดสร้างหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

กว่าจะเป็นเว็บไซต์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   โดย...บาทหลวงวิทยา แก้วแหวน

 

คำกล่าวเป็นเกียรติต่องานเปิดเวบไซด์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ โดย...พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู

 

คำกล่าวเป็นเกียรติต่องานเปิดเวบไซด์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย...บาทหลวงจำเนียร กิจเจริญ

 

รายงานข่าวพิธีเปิดเวบไซด์  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ โดย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

เว็บไซด์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 - 2004

 

ครบรอบ 6 ปี เว็บไซต์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 9 กรกฎาคม 2006

 

- สัมภาษณ์คุณพ่อวิทยา แก้วแหวน ผู้จัดการแผนก

 

- คุยกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ